5 tips voor veiligheid op de bouwplaats

Een bouwplaats vormt een van de meest risicovolle werkomgevingen. Het is er druk, er vinden veel werkzaamheden tegelijkertijd plaats en er wordt gewerkt met zware machines, gereedschappen en materialen. Door oog te hebben voor veiligheid, kan de veiligheid vergroot worden en kan het risico’s op schade en ongevallen worden beperkt. Deze 5 tips voor veiligheid op de bouwplaats gaan hieraan bijdragen. Sta hier bewust bij stil, bespreek ze met collega’s en pas ze bewust toe.

Tip 1: hanteer duidelijke veiligheidsregels

Duidelijkheid voorkomt schade en ongelukken. Vanzelfsprekend zijn er wettelijke veiligheidseisen waar op de bouwplaats aan voldaan dient te worden. Deze eisen dienen bij alle aanwezigen bekend te zijn. Toch kan het nooit kwaad om hier nogmaals aandacht aan te besteden. Dit zorgt ervoor dat de regels weer bij iedereen on top of mind zijn en dat iedereen scherp is.

Naast de algemene, wettelijke regels, kunnen er ook aanvullende regels gelden die specifiek van toepassing zijn op de concrete situaties. Additionele veiligheidsregels zijn een goede zaak. Hoe meer duidelijkheid er heerst onder alle betrokkenen, hoe lager het risico op calamiteiten is. Te veel ongelukken en fouten ontstaan omdat er onduidelijkheid was over regels.

Werken in de bouw, betekent gedisciplineerd werken. Zorg voor een veilige bouwplaats met een goede risico inventarisatie. Leg deze vast in de RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie)

Tip 2: bereid je goed voor

Een goede voorbereiding benadrukken: het lijkt zo vanzelfsprekend en wellicht zelfs overbodig. Niets is minder waar. Wanneer werkzaamheden puur op routine, ervaring en intuïtie worden uitgevoerd, kunnen risico’s ontstaan. Een echte professional zorg altijd voor een goede voorbereiding, ook al lijkt alles nog zo voor de hand liggend.

Door het volgen van een VCA cursus zul je altijd in staat zijn om de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te herkennen en hier goed naar te handelen. De ARBOwet verplicht iedereen die op locatie werkt kennis te hebben van de veiligheidsrisico’s. De VCA cursus is de ideale veiligheidscursus om deze kennis te kunnen waarborgen. Na het afleggen van het VCA examen, ontvang je een certificaat dat tien jaar geldig is.

Ook het volgen van een BHV-cursus is nooit een overbodige luxe. Hoe meer BHV’ers er op de bouwplaats aanwezig zijn, des te beter. Dankzij een BHV-cursus kun je het verschil maken bij calamiteiten.

Tip 3: draag persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s)

Ook het extra wijzen op het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is geen overbodige tip voor veiligheid op de bouwplaats. Op de bouwplaats schuilt gevaar letterlijk en figuurlijk in elke hoek. Zorg ervoor dat dit je nooit verrast. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) is daarom een must. Ze zijn niet voor niets in veel gevallen verplicht. Investeer daarom dan ook altijd in goede hoofdbescherming, gehoorbescherming, oogbescherming, handbescherming, valbescherming en/of andere relevante persoonlijke beschermingsmiddelen.

Tip 4: duidelijke communicatie middels gebaren

Lawaai op de bouwplaats is eerder regel dan uitzondering. Het is van cruciaal belang om aanwezigen/omstanders tijdig te kunnen waarschuwen wanneer er werkzaamheden met een verhoogd risico plaats gaan vinden, of wanneer er een gevaarlijke situatie is geconstateerd. Dit kan niet altijd verbaal gebeuren. Zorg daarom voor duidelijke communicatie middels gebaren. Speciaal voor professionals op de bouwplaats is er zelfs een nieuwe, universele gebarentaal ontwikkeld die ongevallen moet voorkomen. Deze handgebaren zorgen voor meer veiligheid, kunnen ongelukken voorkomen en kunnen zelfs levens redden.

Tip 5: zorg voor voldoende rust

Alle veiligheidsmiddelen en voorzorgsmaatregelen ten spijt; de meeste ongevallen ontstaan door menselijk handelen en menselijke fouten. Zorgen voor voldoende rust is misschien wel de meest eenvoudige van deze 5 tips voor veiligheid op de bouwplaats. Toch gaat het in dit opzicht veel te vaak mis. Niet fit en niet uitgerust risicovolle werkzaamheden uitvoeren, is vragen om problemen. Zorg dus altijd voor voldoende rust. Dit is je eigen verantwoordelijkheid, maar dat neemt niet weg dat anderen hier een bijdrage aan kunnen leveren. Voel jij je niet uitgerust, maak dit dan bespreekbaar. Vermoeidheid negeren is een van de minst verstandige dingen die je kunt doen.