ZZP’er en corona. Dit zijn je opties.

De coronacrisis. Sommige zzp’ers hebben geen werk meer, anderen gaan met weinig werk verder en proberen overeind te blijven. Een derde categorie zzp’ers heeft nog volop opdrachten. Afhankelijk van de branche waarin je werkt zal de coronacrisis jouw bedrijf op enige manier raken. Om je te helpen presenteren we een aantal regelingen, veelgestelde vragen en inspiratieve voorbeelden.
  • De belangrijkste regelingen
  • Veelgestelde vragen
  • Kom zelf in actie
  • Meer informatie

De belangrijkste regelingen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro worden aangevraagd.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal 1.503,31 euro netto per maand. De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Lees meer

4.000 euro voor direct getroffen ondernemers

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 17 maart bekend gemaakt dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro. Dit is een gift. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen. Het gaat in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. Lees meer

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.Lees meer

Aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld

Voor kleinere bedrijven, waaronder zzp’ers, worden de aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld. Kleine ondernemers die al een lening hebben via Qredits en geraakt zijn door de coronaproblematiek wordt 6 maanden uitstel van aflossing aangeboden. De rente is in die periode verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Lees meer

Belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers)

Is je bedrijf in de financiële problemen door het coronavirus? De Belastingdienst neemt maatregelen, zoals uitstel van betalingen van belastingen: je kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.Lees meer

Banken geven 6 maanden uitstel op aflossing op leningen

Ook de banken dragen hun steentje bij: gezonde bedrijven krijgen van een aantal banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Met de maatregel willen ze vooral kleine ondernemers wat lucht bieden. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de maatregel niet. Wel houden ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten. Lees meer

Veelgestelde vragen

Opdrachtgevers zeggen af, kan ik schade op hen verhalen?

Als je klussen misloopt omdat opdrachtgevers afzeggen wil je misschien de schade op hen verhalen. Of dit mogelijk is hangt af van wat je met je opdrachtgevers hebt afgesproken in de overeenkomst of in je algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand een overeenkomst niet na? Dan kan diegene uiteindelijk schadeplichtig zijn. Lees meer

Hoe zit het met mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wilt raken, of omdat je uit voorzorg in quarantaine zit of een bepaald gebied niet mag verlaten, dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situatie geen sprake van. Je krijgt wel een uitkering van je arbeidsongeschiktheidsverzekering als je ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kunt werken. Lees meer

Hoe hou ik mijn betalingsverplichtingen onder controle?

Je bedrijf is liquide als je op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen kunt voldoen. Maar de ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben invloed op jouw portemonnee. Je ziet je inkomsten dalen, maar de rekeningen, rente en belastingen moeten wel nog betaald worden. Met deze 6 tips houd je je betalingsverplichtingen onder controle.

Kom zelf in actie

Ondernemen is mogelijkheden zien. Ook in deze moeilijke tijd zijn er veel ondernemers die de samenleving op een creatieve manier een handje helpen. Initiatieven van ondernemers in Nederland tijdens de coronacrisis. Zoals het online zetten van trainingen en zelf de bezorging van je producten organiseren. Lees meer