CBS: werkloosheid gedaald naar 3%

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21 duizend per maand toe en bedroeg in januari 9,1 miljoen personen.

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden gedaald met gemiddeld 13 duizend per maand naar 284 duizend. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Hiermee kwam het werkloosheidspercentage in januari uit op 3,0. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind januari 241 duizend lopende WW-uitkeringen.

Werkloosheid en WW-uitkeringen

Als percentage van de beroepsbevolking was de werkloosheid met 3,0 niet eerder zo laag sinds er maandcijfers worden samengesteld.

4,0 miljoen mensen hadden in januari 2020 om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden gelijk gebleven.
Werkloosheidspercentage
De werkloosheid onder 45-plussers daalde in januari naar 2,1 procent. Het aandeel werkloze 45-plussers in de beroepsbevolking nam in de afgelopen drie maanden verder af. De werkloosheid onder jongeren en 25- tot 45-jarigen nam gedurende 2019 iets toe, maar daalde voor beide groepen recent weer. De percentages kwamen in januari uit op respectievelijk 6,4 en 2,7. Dat is vrijwel gelijk aan de stand van begin 2019.

Het totale onbenut arbeidspotentieel bestond in het vierde kwartaal van 2019 uit 982 duizend mensen, 57 duizend minder dan een jaar eerder.