Nieuwe Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden van zijn geactualiseerd en gemoderniseerd en zijn hier te raadplegen.

Deze voorwaarden zullen vanaf vandaag van toepassing zijn op alle nieuwe opdrachten en vanaf 1 januari 2020 ook op alle lopende opdrachten, zonder dat daarvoor vereist is dat elke keer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden schriftelijk wordt vastgelegd.

Deze nieuwe voorwaarden zijn, ter vervanging van de oude voorwaarden, vanaf 01-01-2020 van toepassing op onze offertes, opdrachtbevestigingen en thans lopende overeenkomsten.